problemløser, der automatiseres med en makro, der tilknyttes en (kontrolelement)-KNAP.

I dette fora kan du stille spørgsmål om Microsoft Excel og regneark generelt.
Besvar
HjælpTilMakro
Begynder
Indlæg:1
Tilmeldt:8. aug 2016, 16:14
problemløser, der automatiseres med en makro, der tilknyttes en (kontrolelement)-KNAP.

Indlæg af HjælpTilMakro » 8. aug 2016, 16:18

Heyy :)

Hvordan laver man en problemløser der automatiseres med makro der tilknytter til en knap? Kan regne ud det er noget med VBA kodning, men hvordan?.

Her er opgaven som helhed, så i kan danne jer et overblik over opgaven.

1.1 Der skal opstilles en model i excel, der beregner markedsligevægten ved hjælp af en makro og illustrerer ligevægten i et diagram.
Markedet befinder sig i fuldkommen konkurrence.
Efterspørgsel: P = -1½Q + 60.
Udbud: P = 1½Q + 20.

Seks specifikke krav til løsningen:

# Det forventes, at løsningen af denne opgave struktureres i flere ark.
Det første ark SKAL indeholde beskrivelse/illustration af strukturen, der - illustrativt - nøje viser, hvordan opgaveløseren har valgt at udforme/strukturere løsningen af denne opgave.

# Der skal benyttes arkbeskyttelse, hvor dette er relevant. Ligeledes skal der være en relevant datavalidering.

# Ved formelbehandlingen skal anvendes navngivning - ligesom navngivning kan tænkes anvendt i andre forbindelser (eksempelvis ved den grafiske præsentation).

# Løsningen skal vises i et relevant diagram, der tilpasses, så det lever op til kravene for ´god grafisk præsentation´ (aksetitler, diagramtitel, skalering, farvevalg, stregtype, etc.).

# Det skal det sikres, at den grafiske præsentation viser hensigtsmæssige værdier (eksempelvis vil negative koordinater ikke være relevante). Hvordan dette er løst ledages af en forklaring i ord.
Ligevægten i diagrammet forsynes endvidere med ´stiplede linier´ fra ligevægten og ud til værdierne på de to akser.

# Ligevægten beregnes ved hjælp af excels problemløser, der automatiseres med en makro, der tilknyttes en (kontrolelement)-KNAP.

Besvar