blink ind i boxen ved teksten

Her kan du få hjælp og stille spørgsmål til jQuery!
Besvar
tobrukdk
Nørd
Nørd
Indlæg:120
Tilmeldt:18. dec 2011, 00:40
blink ind i boxen ved teksten

Indlæg af tobrukdk » 4. jan 2014, 00:44

Hej

- Har oprette spørgsmål også her for at jeg hurtig kan løse opgaven;
http://www.udvikleren.dk/forum/40684/bl ... d-teksten/

Sidder tænker på at om man kan lave sådan f.eks som at ind i en box. Skal den teksten som er derind blinke eller gå fra blå til hvid og tilbage igen..

HTML/PHP

Kode: Vælg alt

<?php
 echo "<div class=\"frivilligBox\">";
           echo "<a href=\"/frivillig/\">";
               echo "<h2>Bliv frivillig</h2>";
               echo "<p>Er du interesseret?</p>";
           echo "</a>";
         echo "</div>";
 ?>
jQuery:

Kode: Vælg alt

(function(jQuery){
   jQuery.extend(jQuery.support, {
     "rgba": supportsRGBA()
   });
 
   // We override the animation for all of these color styles
   jQuery.each(['backgroundColor', 'borderBottomColor', 'borderLeftColor', 'borderRightColor', 'borderTopColor', 'color', 'outlineColor'], function(i,attr){
     jQuery.fx.step[attr] = function(fx){
       var tuples = [];
       if ( !fx.colorInit ) {
         fx.start = getColor( fx.elem, attr );
         fx.end = getRGB( fx.end );
         fx.alphavalue = {
           start: 4 === fx.start.length,
           end:  4 === fx.end.length
         };
         if ( !fx.alphavalue.start ) {
           fx.start.push( 1 );
         }
         if ( !fx.alphavalue.end ) {
           fx.end.push( 1 );
         }
         if ( jQuery.support.rgba &&
            (!fx.alphavalue.start && fx.alphavalue.end) || // RGB => RGBA
            (fx.alphavalue.start && fx.alphavalue.end) || // RGBA => RGBA
            (fx.alphavalue.start && !fx.alphavalue.end)  // RGBA => RGB
         ) {
           fx.colorModel = 'rgba';
         } else {
           fx.colorModel = 'rgb';
         }
         fx.colorInit = true;
       }
 
       tuples.push( Math.max(Math.min( parseInt( (fx.pos * (fx.end[0] - fx.start[0])) + fx.start[0]), 255), 0) ); // R
       tuples.push( Math.max(Math.min( parseInt( (fx.pos * (fx.end[1] - fx.start[1])) + fx.start[1]), 255), 0) ); // G
       tuples.push( Math.max(Math.min( parseInt( (fx.pos * (fx.end[2] - fx.start[2])) + fx.start[2]), 255), 0) ); // B
 
       if ( fx.colorModel == 'rgba' ) {
         // Alpha
         tuples.push( Math.max(Math.min( parseFloat((fx.pos * (fx.end[3] - fx.start[3])) + fx.start[3]), 1), 0).toFixed(2) );
       }
 
       fx.elem.style[attr] = fx.colorModel + "(" + tuples.join(",") + ")";
     };
   });
 
   // Color Conversion functions from highlightFade
   // By Blair Mitchelmore
   // http://jquery.offput.ca/highlightFade/
 
   // Parse strings looking for color tuples [255,255,255[,1]]
   function getRGB(color) {
     var result, ret,
       ralpha = '(?:,\\s*((?:1|0)(?:\\.0+)?|(?:0?\\.[0-9]+))\\s*)?\\)',
       rrgbdecimal = new RegExp( 'rgb(a)?\\(\\s*([0-9]{1,3})\\s*,\\s*([0-9]{1,3})\\s*,\\s*([0-9]{1,3})\\s*' + ralpha ),
       rrgbpercent = new RegExp( 'rgb(a)?\\(\\s*([0-9]+(?:\\.[0-9]+)?)\\%\\s*,\\s*([0-9]+(?:\\.[0-9]+)?)\\%\\s*,\\s*([0-9]+(?:\\.[0-9]+)?)\\%\\s*' + ralpha );
 
     // Check if we're already dealing with an array of colors
     if ( color && color.constructor == Array && color.length >= 3 && color.length <= 4 ) {
       return color;
     }
 
     // Look for #a0b1c2
     if (result = /#([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})([a-fA-F0-9]{2})/.exec(color)) {
       return [parseInt(result[1],16), parseInt(result[2],16), parseInt(result[3],16)];
     }
 
     // Look for #fff
     if (result = /#([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])([a-fA-F0-9])/.exec(color)) {
       return [parseInt(result[1]+result[1],16), parseInt(result[2]+result[2],16), parseInt(result[3]+result[3],16)];
     }
 
     // Look for rgb[a](num,num,num[,num])
     if (result = rrgbdecimal.exec(color)) {
       ret = [parseInt(result[2]), parseInt(result[3]), parseInt(result[4])];
       // is rgba?
       if (result[1] && result[5]) {
         ret.push(parseFloat(result[5]));
       }
 
       return ret;
     }
 
     // Look for rgb[a](num%,num%,num%[,num])
     if (result = rrgbpercent.exec(color)) {
       ret = [parseFloat(result[2]) * 2.55, parseFloat(result[3]) * 2.55, parseFloat(result[4]) * 2.55];
       // is rgba?
       if (result[1] && result[5]) {
         ret.push(parseFloat(result[5]));
       }
 
       return ret;
     }
 
     // Otherwise, we're most likely dealing with a named color
     return colors[jQuery.trim(color).toLowerCase()];
   }
 
   function getColor(elem, attr) {
     var color;
 
     do {
       color = jQuery.curCSS(elem, attr);
 
       // Keep going until we find an element that has color, or we hit the body
       if ( color != '' && color != 'transparent' || jQuery.nodeName(elem, "body") )
         break;
 
       attr = "backgroundColor";
     } while ( elem = elem.parentNode );
 
     return getRGB(color);
   };
 
   function supportsRGBA() {
     var $script = jQuery('script:first'),
       color = $script.css('color'),
       result = false;
     if (/^rgba/.test(color)) {
         result = true;
     } else {
       try {
         result = ( color != $script.css('color', 'rgba(0, 0, 0, 0.5)').css('color') );
         $script.css('color', color);
       } catch (e) {};
     }
 
     return result;
   };
   
   var colors = {
     aqua:[0,255,255],
     azure:[240,255,255],
     beige:[245,245,220],
     black:[0,0,0],
     blue:[0,0,255],
     brown:[165,42,42],
     cyan:[0,255,255],
     darkblue:[0,0,139],
     darkcyan:[0,139,139],
     darkgrey:[169,169,169],
     darkgreen:[0,100,0],
     darkkhaki:[189,183,107],
     darkmagenta:[139,0,139],
     darkolivegreen:[85,107,47],
     darkorange:[255,140,0],
     darkorchid:[153,50,204],
     darkred:[139,0,0],
     darksalmon:[233,150,122],
     darkviolet:[148,0,211],
     fuchsia:[255,0,255],
     gold:[255,215,0],
     green:[0,128,0],
     indigo:[75,0,130],
     khaki:[240,230,140],
     lightblue:[173,216,230],
     lightcyan:[224,255,255],
     lightgreen:[144,238,144],
     lightgrey:[211,211,211],
     lightpink:[255,182,193],
     lightyellow:[255,255,224],
     lime:[0,255,0],
     magenta:[255,0,255],
     maroon:[128,0,0],
     navy:[0,0,128],
     olive:[128,128,0],
     orange:[255,165,0],
     pink:[255,192,203],
     purple:[128,0,128],
     violet:[128,0,128],
     red:[255,0,0],
     silver:[192,192,192],
     white:[255,255,255],
     yellow:[255,255,0],
     transparent: ( jQuery.support.rgba ) ? [0,0,0,0] : [255,255,255]
   };
 
 })(jQuery);
 
 $(".frivilligBox a").mouseover(function()
 {
  $(this).animate({
    color: '#333'
  }, 600);
 });
        
 $(".frivilligBox a").mouseout(function()
 {
  $(this).animate({
    color: '#666'
  }, 600);
 });
Jeg har prøvet sådan http://jsfiddle.net/uF292/

Nej det virker stadigvæk ikke.

Du kan se det hele her: SE HER

Besvar